Trường TH Hoàng Hoa Thám   

Địa chỉ:  540C - Hùng Vương- Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Email: thhhoatham.pk@gmail.com

Điện thoại:02693824132